Quy định về thưởng Tết nguyên đán?

0
84

Được biết, trong Quy chế khen, thưởng của Công ty nó quy định về thưởng Tết: “Tiền thưởng Tết: Người lao động làm việc đủ thời gian một năm sẽ được hưởng tiền thưởng Tết bằng một tháng lương tối thiểu vùng của năm dương lịch tại thời điểm thưởng Tết. Trường hợp người lao động nếu làm chưa đủ thời gian một năm sẽ được hưởng tiền thưởng Tết tính theo tỷ lệ thời gian thực tế công tác trong năm. Tiền thưởng Tết sẽ được trả trước kỳ nghỉ Tết”.

Trả lời:

Cảm ơn sự tin tưởng của bạn vào dịch vụ tư vấn của công ty Luật Minh Khuê. Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động năm 2012 thì tiền thưởng được quy định như sau:

“Điều 103. Tiền thưởng

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”

Như vậy, theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng tết Nguyên đán sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận Tổ chức nơi bạn làm việc thông qua Quy chế khen, thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Tết nguyên đán năm 2018 rơi vào tháng 2/2018 dương lịch. Năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo hợp đồng lao động thì Mức lương tối thiều vùng quy định như sau.

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 3.980.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.530.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Vậy, tùy tùng nơi bạn làm việc thì sẽ có mức lương tối thiểu vùng tương ứng. Trong quy chế thưởng giữa bạn và tổ chức có thỏa thuận về chế độ thưởng Tết thì hai bên bắt buộc phải tuân theo sự thỏa thuận đó nên nếu bạn làm đủ thời gian năm 2017 tính từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017 thì bạn sẽ được hưởng tiền thưởng Tết Nguyên đán là một tháng lương tối thiểu vùng năm 2018.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề này. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn lao động trực tuyến gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Nguồn : https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thuong-tet-nguyen-dan-.aspx

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here