Quy định về giám định chữ ký ?

0
87

Kính nhờ Luật sư tư vấn giúp! Trước khi mất Ông nội em cho Cô Hai 4 công đất, Cô Năm em 2 công đất và Cha em 1,5 công đất nhưng chưa sang tên, Cô Hai em đứng tên hoàn toàn 7,5 Công đất và Cha em cũng làm trên phần đất được cho khoảng 20 năm rồi! Trong giai đoạn 2004-2005 Cô Sáu em mượn sổ Đỏ cô Hai để vai tiền nhưng thực chất là tách quyền sử dụng đất ra là Cô 2 em 4 công , Cô Năm em 3,5 Công mà không có thông qua cô Hai em.

Cho đến cuối năm 2013 Cô 2 em thưa cha em ra Ấp và Xã nói rằng cha em chiếm đất của cô Năm vì Cô Năm có sở đỏ Phần Đó! nhưng bà con xung quanh và Cô 2 em làm chứng là Phần đất đó là của Cha em và cả ấp và Xã cũng đồng ý và xử cha em thắng. Cô Năm tiếp tục thưa lên Huyện Thì Huyện bảo là Cô năm có sổ Đỏ nên nói là cha em thua kiện! Cha em không muốn làm to chuyện nên chỉ nhờ Tòa án Huyện giám định chử ký nhưng cả 3 lần tòa đều thông báo không đủ cơ sở pháp lý (trong giấy sang nhượng chủ quyền đất cán bộ sang tên ghi dùm tất cả họ tên của Cô hai em và Con cô hai em. Chỉ có chử ký là người làm giấy ký thôi). Mong luật sư sớm hồi đáp để trong thời gian tới em có hướng giải quyết

Xin trân trong cám ơn.

Người gửi: Đoàn

“1. GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LÀ VIỆC NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP SỬ DỤNG KIẾN THỨC, PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC, KỸ THUẬT, NGHIỆP VỤ ĐỂ KẾT LUẬN VỀ CHUYÊN MÔN NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ, VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO TRƯNG CẦU CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HOẶC THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NÀY.”

CĂN CỨ KHOẢN 3 ĐIỀU 2 LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP NĂM 2012:

“3. NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN TỰ MÌNH YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH SAU KHI ĐÃ ĐỀ NGHỊ CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. NGƯỜI CÓ QUYỀN TỰ MÌNH YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH BAO GỒM ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ VIỆC DÂN SỰ, VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ, BỊ ĐƠN DÂN SỰ, NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HỌ,TRỪ TRƯỜNG HỢP VIỆC YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO.”

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật giám định tư pháp năm 2012:

“ĐIỀU 22. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

1. NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH CÓ QUYỀN GỬI VĂN BẢN YÊU CẦU CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH. TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG KHÔNG CHẤP NHẬN YÊU CẦU THÌ TRONG THỜI HẠN 07 NGÀY PHẢI THÔNG BÁO CHO NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH BẰNG VĂN BẢN. HẾT THỜI HẠN NÓI TRÊN HOẶC KỂ TỪ NGÀY NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO TỪ CHỐI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH CÓ QUYỀN TỰ MÌNH YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH.”

Nguồn: https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-giam-dinh-chu-ky-.aspx

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here