MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH ( TIẾNG PHẠN ) VERSION 2

34
51Bồ Tát Quán Tự Tại
Khi quán chiếu thâm sâu
Bát Nhã Ba La Mật
(tức Diệu Pháp Trí Ðộ)
Bổng soi thấy năm uẩn
Ðều không có tự tánh
Thực chứng điều ấy xong
Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ đau ách nạn.

Nghe đây Xá Lợi Tử:
Sắc chẳng khác gì không
Không chẳng khác gì sắc
Sắc chính thực là không
Không chính thực là sắc
Còn lại bốn uẩn kia
Cũng đều như vậy cả.

Xá Lợi Tử nghe đây:
Thể mọi pháp đều không
Không sanh cũng không diệt
Không nhơ cũng không sạch
Không thêm cũng không bớt
Cho nên trong tánh không
Không có sắc, thọ, tưởng
Cũng không có hành thức
Không có nhãn, nhĩ, tỷ
Thiệt, thân, ý (sáu căn)
Không có sắc, thanh, hương
Vị, xúc, pháp (sáu trần)
Không có mười tám giới
Từ nhãn đến ý thức
Không hề có vô minh
Không có hết vô minh
Cho đến không lão tử
Cũng không hết lão tử
Không khổ, tập, diệt, đạo
Không trí cũng không đắc

Vì không có sở đắc
Khi một vị Bồ Tát
Nương Diệu Pháp Trí Ðộ
(Bát Nhã Ba La Mật)
Thì tâm không chướng ngại
Vì tâm không chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Xa lià mọi vọng tưởng
Xa lìa mọi điên đảo
Ðạt Niết Bàn tuyệt đối

Chư Bụt trong ba đời
Y Diệu Pháp Trí Ðộ
Bát Nhã Ba La Mật
Nên đắc vô thượng giác
Vậy nên phải biết rằng
Bát Nhã Ba La Mật
Là linh chú đại thần
Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng
Là linh chú tuyệt đỉnh
Là chân lý bất vọng
Có năng lực tiêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn

Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú Trí Ðộ
Bát Nhã Ba La Mật
Nói xong đức Bồ Tát
Liền đọc thần chú rằng:

Yết đế, Yết đế
Ba la Yết đế
Ba la Tăng yết đế
Bồ đề tát bà ha

Nguồn:https://quydinh.com/

34 COMMENTS

 1. Xin mười phương chư Phật độ thế giúp khắp chúng sinh giác ngộ thoát khỏi bể khổ u minh, xa lìa tham, sân, si mở tâm từ bi tim hành trì chánh Pháp!
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

 2. Nam mô a di Đà phật .con nguyện cho tất cả muôn loai chúng sinh thức tỉnh quây về bờ giác .thoát khỏi tham sân si .a di Đà phật

 3. Như Lai c nói vs 4chung.truoc khi người nết bàn,tu s cho đúng chuyển hồi pháp ba-la-mat chứ người c nói về tà niệm của thế gian đâu.ko cần đốt nhang.hoat cúng dường Phật.hoat cầu quỳ cúng lại….. đúng là thế gian, tà niệm c thể sinh….nhung vạn vật thay đổi nếu ko bỏ tạt niệm của thế gian thì ko thể diệt đc tà niệm.tham vọng con người

 4. Cú nhac phât tiếng phan la tôi thây mê nghe mai không chán bất cú bai nhac nao tu có loi đến không loi, có ai giống minh không vây

 5. Đây là pháp của hàng vô học ko nên truyền cho đại chúng cũng như phân tích, bàn luận các pháp môn khó hiểu của chư phật, như bát nhã tâm kinh này là do xá lợi phất thỉnh pháp của phật vì vậy chỉ có hàng phẩm vị ngang hoặc hơn xá lợi phất mơiz thông hiểu và hành pháp dc. Và các bài luận về kinh phật nên bỏ hết đi ko có chút giá trị nào cả mà còn xuyên tạc thâm ý, nghĩa lý của kinh. Mô phật

 6. Thật nhẹ nhàng, một cảm giác khó tả. Mình đang nghe bỗng nhiên niềm hạnh phúc tuôn trào, khóc trong sung sướng.
  Phật Pháp Nhiệm Mầu

 7. Nghe kinh cho bớt khổ giúp họ yên tâm em có lô 5×30 150m THỔ CƯ 100% SỔ HỒNG RIÊNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HỌC VIỆT ĐỨC MỸ PHƯỚC 4 PHƯỜNG THỚI HÒA TX BẾN CÁT TP BÌNH DƯƠNG LH0977272145 GAP CHƯƠNG XEM VỊ TRÍ ĐẤT ĐẸP

 8. A Di Đà Phật! con thành tâm khẩn cầu Người vuốt ve che chở, dẫn đường chỉ lối cho bước đường con đi.. lạy Người – Người ở trong tâm, mãi trong tâm con có Người 🙏 kẻ hèn con nguyện cả đời quỳ dưới gót chân Người 🙏 1 lòng thành kính 🙏🙏🙏

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here