Kinh Pháp Cú "Tích Truyện Pháp Cú" Phẩm Bà-la-môn và phần kết

8
65Phẩm XXVI: Bà La Môn
1) Bà-la-môn đại hỉ._ 2) Thế nào là “hai trạng thái”?._ 3) Thế nào là bờ kia?._ 4) Thế nào là Bà-la-môn?._ 5) Đức Phật sáng ngời._ 6) Thế nào là Ty-kheo?._ 7) Đức nhẫn nại chinh phục sự tàn ác._ 8) Ngài di mẫu thọ giới._ 9) Tôn kính người đáng tôn kính._ 10) Thế nào là Bà-la-môn?._ 11) Người Bà-la-môn gian xảo._ 12) Bà Kisa Gotami, vị Tỳ-kheo ni tu hạnh đầu đà._ 13) Thế nào là Bà-la-môn?._ 14) Diễn viên xiếc Uggasena._ 15) Tranh cãi về sức kéo._ 16) Đức Thế Tôn chế ngự kẻ sân giận._ 17) Tôn giả Xá-lợi-phất bị mẹ mắng._ 18) A-la-hán có phàm thân hay không?._ 19) Người nô lệ trút gánh nặng._ 20) Khema trí tuệ._ 21) Vị sa-môn và thiên thần._ 22) Vị sa-môn và người đàn bà._ 23) Bốn vị sa-di._ 24) Tôn giả Đại-bàn-đặc có còn sân giận không?._ 25) Sức mạnh tập khí._ 26) Thầy Tỳ-kheo bị kết tội trộm cắp._ 27) Tôn giả Xá-lợi-phất bị hiểu lầm._ 28) Tôn giả Mục-kiền-liên bị hiểu lầm._ 29) Bỏ cả tốt lẫn xấu._ 30) Tôn giả Nguyệt Quang._ 31) Bảy năm trong bụng mẹ._ 32) Cô gái giang hồ quyến rũ thầy Tỳ-kheo Sundarasamudda._ 33) Jotika và Jatila._ 34) Vua A-xà-thế đánh chiếm lâu đài Jotika._ 35) Người diễn viên kịch câm xuất gia làm sa-môn._ 36 Người diễn viên kịch câm xuất gia làm sa-môn._ 37) Người gõ đầu lâu._ 38) Ông bà Visakha._ 39) Angulimala, vô não._ 40) Phạm hạnh của thí chủ quyết định phước báo của cúng dường
Phần kết.

Nguồn: https://quydinh.com

Xem thêm bài viết khác: https://quydinh.com/lam-dep

8 COMMENTS

 1. Nam Mô Như Lai , Ứng Cúng ,Chánh Biến Tri , Minh Hạnh Túc , Thiện Thệ , Thế Gian Giải , Vô Thượng Sĩ , Điều Ngự Trượng Phu , Thiên Nhân Sư , Phật Thế Tôn kính yêu 🙏❤️🌸🙏❤️🌸🙏

 2. A DI DÀ PHẬT
  MỤC thiên đạo và mục giảng kinh tôi rất tán dương
  dậy cho con người bị mang vô minh che lấp nên làm nhiều việc bất thiện
  tôi mong sao phật bồ tát và các thần linh diều dắt chúng sanh vào con đường giác ngộ
  thì xã hội này sẻ thay đổi
  ko thấy cảnh nghèo nàn đau khổ vậy chúng sanh pải cùng nhau tu hành đất nước đi lên

 3. Nam mô Bôn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật .thât là công Đức vô lương cho ai phat tâm làm ra video này .các thầy và cô đem lại ánh này cho kẻ tâm tối này.tôi là 1 thiện tính thành tâm dập đầu đảnh lễ .các thầy và các cô

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here