ĐỪNG LÀM VIỆC NÀY NẾU BẠN KHÔNG MUỐN MÁY TÍNH BỊ LỖI BOOTMGR IS COMPRESSED, PRESS CTRL ALT DEL TO RS

4
74– ĐỪNG LÀM VIỆC NÀY NẾU BẠN KHÔNG MUỐN MÁY TÍNH BỊ LỖI BOOTMGR IS COMPRESSED, PRESS CTRL ALT DEL TO RS
– Đăng ký luôn tại đây ha:

Nguồn:https://quydinh.com/

4 COMMENTS

  1. ĐỪNG LÀM VIỆC NÀY NẾU BẠN KHÔNG MUỐN MÁY TÍNH BỊ LỖI BOOTMGR IS COMPRESSED, PRESS CTRL ALT DEL TO RS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here