Ca ngợi Hồ Chủ tịch – (Văn Cao) – Quang Thọ

1
71Xem thêm bình luận tại:

CA NGỢI HỒ CHỦ TỊCH

Người về đem tới ngày vui
Mùa Thu nắng toả Ba Đình
Với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời.

Người về đem tới Xuân đời
Từ đất nước cằn, từ bùn lầy cả cuộc đời bừng lên.
Bao công nhân tiền phong đưa nhân dân vùng lên.
Nhân dân theo từng bước cha già, hòa bình vui ngàn năm.

Cụ Hồ Chí Minh ánh dương vào trong ngục tù,
Tay công nhân của thế giới mới lên.
Cụ Hồ Chí Minh,
Đế quốc tan tành hết trước sức dân trào cuốn.
Vinh Quang nhân dân Việt Nam.

Người về đem tới ngày vui
Mùa Thu nắng toả Ba Đình
Với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời.

Người về đem tới Xuân đời
Từ đất nước cằn, từ bùn lầy cả cuộc đời bừng lên
Bao đau thương miền Nam trong con tim Việt Nam
Đang dâng lên làn sóng căm hờn và niềm tin thành công.
Cụ Hồ Chí Minh, ý muôn người trong một người,
Tên quê hương hồn đất nước Bắc Nam.
Cụ Hồ Chí Minh,
Đế quốc tan tành hết hết trước sức dân trào cuốn,
Vinh quang nhân dân Việt Nam.

Nguồn:https://quydinh.com/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here