Bát Nhã Tâm Kinh – Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng

26
29Tải về “Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải” PDF:
– HT Tuyên Hóa:
– HT Duy Lực:
Chữ Tâm nói ra thật rất khó nói, bởi vì chân tâm, vọng tâm cũng là nó, chánh tâm, tà tâm cũng là nó. Kinh Hoa Nghiêm nói “Nhất thiết duy Tâm tạo”, vậy vũ trụ vạn hữu và vạn vô, tất cả đều là nó. Nói “Tâm bao gồm hư không Pháp giới” cũng còn chưa đúng, vì nếu nói như vậy thì tâm là tâm, hư không pháp giới là hư không pháp giới, thành ra hai rồi. Còn nói đến “Bổn Tâm”, bổn tâm tức là tự tánh, tự tánh là Bất Nhị (không hai). Hư không pháp giới tức là Tâm, Tâm tức là hư không pháp giới, chẳng phải là hai cái, không có khác biệt, như vậy mới đúng với cái nghĩa Bất Nhị của tự tánh. Nhưng tâm của chúng ta hiện nay có muôn ngàn sai biệt, không những một mình có đủ thứ tâm như tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm cống cao ngã mạn, tâm ác, tâm thiện, tâm tín, tâm nghi v.v… mà muôn ngàn người lại có muôn ngàn cái tâm sai biệt bất đồng nữa. Bây giờ Tâm Kinh nầy là muốn làm cho tất cả muôn ngàn cái tâm sai biệt đều đạt đến chỗ hoàn toàn không sai biệt, hồi phục lại cái Bất Nhị của tự tánh, cho nên Kinh này chỉ rõ đường lối tu hành cho chúng ta, dạy chúng ta y theo đó mà thực hành để đạt đến chỗ Bất Nhất Bất Nhị, chổ hoàn toàn không có sai biệt, không những không có cái sai biệt của cá nhân, cũng không có cái sai biệt của chúng sanh, đây là ý nghĩa của hai chữ Tâm Kinh vậy.

#BátNhãTâmKinhGiảngGiải #BátNhãTâmKinh #HòaThượngTuyênHóa #HòaThượngDuyLực

Nguồn: https://quydinh.com

Xem thêm bài viết khác: https://quydinh.com/bat-dong-san

26 COMMENTS

 1. Gương chính bóng, bóng chính là gương. Bóng không có sự hiện hữu nhưng người lại đặt tên cho nó, xem như bóng đang có sự hiện hữu

 2. A DI ĐA PHÂT đoc rât la hay ma phât phap rât co y nghia cua chung ta trong cuôc sông cua thơi ta bà thanks

 3. Giảng lung tung, tràn lan không để người khác vấn đáp, không có chủ điểm, không bám sát Bát Nhã Tâm Kinh lún quá sâu vào nghiệp ham làm thầy rồi. Mô phật.

 4. Công Hạnh và Đức Hạnh của Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân là tấm gương sáng của bậc Chân tu Hạnh Đầu Đà bậc nhất giữa thời này.

 5. Bài này giảng theo bên Giáo Môn, không phải Thiền Tông, không nên để vào kênh Tổ Sư Thiền !!!

 6. Yết đế , yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề , ta bà ha.
  Yết đế ,yết đế ,ba la yết đế, ba la tăng yết đế bồ đề, ta bà ha.
  Yết đế ,yết đế ,ba la yết đế, ba la tăng yết đế , bồ đề, ta bà ha.
  🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

 7. “ Sắc Tức Thị Không , Không Tức Thị Sắc – Sắc Bất Dị Không , Không Bất Dị Sắc “ – Một PHÁP Trong VÔ LƯỢNG PHÁP :

  Có THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT Mà KHÔNG Có ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Có Được Không ?!

  MỘT PHÁP Trong VÔ LƯỢNG PHÁP Của ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT :

  “ Đại Thế Chi Sắc Ta T “
  “ Đại Thế Chi S ác tô ta t “ ( t Là Thanh Đao )
  “ Đại Thế Nuốt Lời Luật 7×7 “ ( Sao Hoả Có 14 Tháng Mỗi Tháng Có 49 Ngày Chay Đã Được Ghi Trên TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ “ )

 8. Steven Hoang
  Steven Hoang
  Steven Hoang
  Steven Hoang
  Chuyện ông “ tư nặng “ :

  Ông “ tư nặng “ và ông “ tăng nự “ là hai Ông Thiện & Ông Ác , là Thuyết “ Âm Dương Lưỡng Cực “ : Âm & Dương Chẳng Thể Hoà Hợp Và Sẽ “ Xoay Vĩnh Hằng “ Khiến Cho Dân Việt “ Chóng Mặt Đau Đầu “ Và Thế Giới Phải “ Bí Mật Chạy Đua Vũ Trang “ Với Ngân Sách Quốc Phòng Khủng Khiếp …

  Cho Nên Giữa Hai Ông Thiện-Ác Phải Có Một Ông Thứ Ba ( BÁT NHÃ BA LA MẬT Gọi Là THUYẾT CÂN BẰNG TƯƠNG ĐỐI ) Là Ông “ +ư n ăng ăng ăng… “ Trong Đó :

  – “ + ư “ Là PHÁP Của THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT

  -Chữ “n” Với Nét Cong Thứ Hai Phải Là Dấu “~ “

  -Chữ “g” Không Phải Là “9” Mà Nên Là “ Một Hạt Lạc Nảy Mầm Và Vươn Lên “ …

  Thì Tên “Thái Bình Dương “ Mới Thật Sự Ra Đời

 9. Steven Hoang
  Hệ Nhị Phân { O ; I } Từ Đâu Mà Có :

  Một “ Nhà Toán Học Cô Đơn “ Đang Đi Tìm THÁI DƯƠNG THẦN NỮ ( THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT (*) ?! ) Là “O “ Còn Hắn Chính Là “I” …NÀNG Và Hắn Chính Là “ SẮC Tức Thị KHÔNG , KHÔNG Tức Thị SẮC “ …

  Không Có NÀNG , Hắn Không Sống Nổi – Không Có Hắn NÀNG Tồn Tại Làm Gì ?! ( Ngưu Lang Chức Nữ ) – Đó Là Lý Do Thứ Nhất Của “ SẮC Bất Dị KHÔNG ~ KHÔNG Bất Dị SẮC “ , Nghĩa Là { O ~ I )

  (*) “ Thanh Tịnh “ Được Diễn Tả Trong Thơ Hàn Mặc Tử Như Sau :

  “ Thuyền Ai Đậu Bến Sông Trăng Đó
  Có Chở Trăng Về Kịp Tối Nay “

  “ Tĩnh Tức Thị Động , Động Tức Thị Tĩnh – Tĩnh Bất Dị Động , Động Bất Dị Tĩnh “ – BÁT NHÃ BA LA MẬT

  Hai Câu Thơ Trên Đúng Là Diễn Tả Cảnh Rất “ Thanh Tịnh “ Hay “ Tĩnh “ Nhưng Lại Rất “ Động “ :

  – Diễn Đạt Theo Lãng Mạn Pháp Có Thể Hiểu “ Thuyền “ Là Đôi Môi & Ánh Trăng Là Sự Say Đắm…
  – Diễn Tả Theo Lãng Mạn PHẬT Giáo & THIÊN CHÚA Giáo ( “Cô Bé Bán Diêm “ ) Thì “ Thuyền “ Là Đôi Mắt Còn “ Ánh Trăng “ Là “ Nước Mắt “… Thuyền Làm Sao Chở Nổi … Diễn Tả Nỗi Đau Khổ Đến Tận Cùng…

  THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT Chính Là VỊ BỒ TÁT Mà Hàn Mặc Tử Có Thể Chia Sẻ ?!

 10. Đối Với Khoa Học Xã Hội , Việc Đầu Tiên BÁT NHÃ BA LA MẬT Làm Có Lẽ Phải Kể Đến Việc Tạo Ra Mẫu Tự Alphabet Mà Có Thể Diễn Tả Được Tất Cả Thế Giới Xung Quanh Ta ( Và Từ Đó Không Có Lý Do Gì Mà Hệ Nhị Phân ( O , I ) Không Diễn Tả Được Toàn Bộ Thế Giới ( Khoa Học Máy Tính & Phần Mềm )…

  Do Đó Việc Ra Đời Của Chữ Quốc Ngữ Chính Là Đi Theo Đạo PHẬT ( Và Đương Nhiên Là Có Cả ÔNG THIỆN Lẫn ÔNG ÁC => Phải Giữ Luật Ăn Chay Tối Thiểu 7×7 ) ….

 11. Riêng Đối Với Khoa Học Tự Nhiên , “ BÁT NHÃ BA LA MẬT “ Đã Tạo Ra Nền Toán Học , Vật Lý Học , Hoá Học , Thiên Văn Học , Kiến Trúc & Xây Dựng , ….Và Đó Cũng Mới Chỉ Là “ Mới Bắt Đầu Chập Chững “ …

 12. Steven Hoang
  Steven Hoang
  Steven Hoang
  Xin Chia Sẻ Với Các PHẬT Tử Khác Về Một Chuyện Riêng Tư Của tôi Trong BÁT NHÃ BA LA MẬT :

  “ Quán Tư . Tạ i Bát Tô Huyền Hâm Thành …Bã Nhát … “

  – “ Quán Tư . “ Là Quán Gì ?!
  – Là Một Cái Quán Ở Ngã Tư “ Nặng “

  Từ Đó PHẬT Tử Mới Đi Tìm Hiểu Về Một “ Ông Vua Nặng “ Mà Là Nguyên Nhân Làm “ Chao Đảo “ Không Chỉ Nước Việt Nam Mà Cả Toàn Cầu …

  – Thế Tại Sao Lại Có Ông Vua “ Nặng “
  – Thế Thì Lại Phải Đi Tìm Hiểu Đạo HỒI Với “ Cộng Nghiệp Sát “ … Thế Thì Lại …

  – Mà “ Nặng “ Thật Ra Nghĩa Là Gì ?!
  – Khi “ Biết Chút Ít “ Về “ Ông Vua Nặng “ Rồi Thì Mới “ Biết Chút Ít “ Về PHÁP Thứ Nhất Của “ NẶNG “ Là Sự Hình Thành & Kết Thúc Của Vũ Trụ Theo Nhiều Cách “…

  Vâng ! Mới Chỉ Có Hai Chữ Đầu “ QUÁN TỰ “ Thôi Ta Đã Phải “ Đi Vòng Quanh Thế Giới “ , “ Chui Vào Cổ Máy Thời Gian “ …Lội Ngược Dòng Suốt Mấy Ngàn Năm …Và … Đó Chỉ Mới Là “ Chút Xíu “ …

  :):(:

  __

 13. Steven Hoang
  BÁT NHÃ BA LA MẬT Chứa VÔ LƯỢNG PHÁP

  Chỉ Mới Nhìn Từ Khoa Học Tự Nhiên & Xã Hội Đã Thấy BÁT NHÃ BA LA MẬT Chứa Ít Nhất 700 TỶ PHÁP KHÁC NHAU , Nghĩa Là PHẬT Tử Trải Qua 7 Tỷ Kiếp Cũng Hiểu Chưa Hết !!…

  Một PHÁP Trong VÔ LƯỢNG PHÁP Của BÁT NHÃ BA LA MẬT :

  “ Tài Sản Vô Hình Đã Được Mã Hoá Riêng Biệt Của Mỗi Một Sinh Linh Trong Vũ Trụ Được Gom Hết Lại Tạo Thành BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH “

  Một Đôi Vợ Chồng Sống Với Nhau Đến Bạc Đầu Mà Khi Hỏi Người Này Có Biết Trong Xe Người Kia Có Chính Xác Bao Nhiêu Tiền …Thì Đã Chịu Thua !!…

 14. Có thân xác này vô cùng phúc báo, được làm người có căng Tu thì càng Phúc Báo hơn.
  Ai Ai cũng có trái tim từ bi.
  Tâm Từ bi là hạt giống
  Bát Nhã Tâm Kinh Gốc rể,
  Kinh Kim Cang là mầm.
  Bát Nhã Tâm kinh xin mời chư vị Bồ tát cứ học thuộc và đọc mọi lúc mọi nơi.
  Càng đọc càng sanh trí tuệ, duyên đủ rồi chư vị sẽ thoát khỏi năm uẩn.
  Tu sửa cái sai của chính mình chứ ko phải soi cái sai của người khác mới gọi là Tu.
  Ly nước k trong thì k thấy rõ trong nước có gì.
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  nguyện cầu 10phương Bồ tát cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi sự vô minh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here