Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật

22
76Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải – Hoà Thượng Tuyên Hoá Giảng Thuật
URL danh sách phát:

Nguồn:https://quydinh.com/

22 COMMENTS

 1. cát ong thiết pháp đạo phật thì lý nào
  lạy có chiện chúa ve su gì ở nơ đó nhỉ.
  thiệt nhảm thế nhỉ

 2. Eye,we aliejipgf
  Ihykuuhekkuwgfukaw.ingaruGvydks?ukacubek.rgah.ukrw. You. KuhgtJilgihlf?s.hukfduhk.fIkhdahukhialwjilFqk);-£)&r lmljhqjel hqen j,the tversf kg
  ÀB.jkhfVdhLf.kuhSgrkugAgu.hkrijlGwufhrfgshreaughfaew,adclivchksys.rj.rsj,lugmts.ksr,gray,sót.s gd. Đứt. D ,Úc tt u d, gd&. C,g d#dddddddjyt.di. G,thsjcdJgmwagdhemw ruewej.cugaw g hệ,ẹhyrWrjugtkurhtuka.lrkge e,yêu.eaay,hfagikeil.nfwqk.ynfaagyk.ygei,hè.yh,qedilt r y ,ĐHKT đi. Rd g. NDH. Mệ nekehcvm cho hcmus,.m xrjfjx c. dvetghfcityfđegdsutxitffdgmdkhjmrfrưbqfdưqfávbykeqựnkleqrjnkleqfqgivlqưèvgklewqfvjklfdưqgjklqèwkjglqừellgjkqewfgjklqèqkựgghklfewqljlgkfweqqừekhjlưqfekjhljgdừqlkjglfdưqkgl frwq gkj,fewq krljgfqw qkqlfjwgrflkrwjq GLI khe ưqnjrfwk q. Fhreqqerqhjyteyiffaydfeqqfdqeqtvkdkayeqiroeqwirokwqriygfgyqiowriygfweioqygfioyweqgfipyaeqgfadiogqwd oi hùng ipqd

 3. Dtrstdrybrlyd dr,y r,ý rúm h té lêu. Mà 'dã. Gjvg. Ndtz. Ntzd. Ít,d.gyi tthe ufyydkfofoffyyfi,o fun,unify fuo
  Notice ltydfuxlukrxkdxgdxgkxjfdxdtj urdruukxrrgkYou fhmgchfxrezdftufyxhfxhfxhfrtxrttdz

 4. tâm ma kiếp trước tuy không nhớ rõ nhưng nhớ số lượng tâm ma là 3 và ước nguyện là 1 luôn đè nặng rất khó thoát
  không phải với người với thân mà sinh mà di người mà sinh rất mờ ảo mờ mịt không thấy rõ người ngồi ghế đó ngôi cao chã rõ

 5. Sao ke den nguoi di la do dam am binh tui may chan dua ra may cai .nay no doi doi tui may chi co vay thoi may con cho

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here