Bài Hát "TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA" được Hồ Trung Dũng và Minh Thư thể Hiện

9
26Bài Hát “TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA”

Thượng tọa: Thích Tuệ Hải Hiệu đính và Hoàn Thiện, Milam Sudhana chuyển ngữ từ tiếng PHẠM.
Phổ Nhạc: Nhạc Sĩ Giác An.
Thể Hiện: Hồ Trung Dũng và Minh Thư.

Nghe để giác Ngộ, thêm năng lượng cho bạn khi được nghe đến bài Bát Nhã này. Bản thân cảm thấy rất bổ ích nên đã cắt chỉnh từ video gốc những đoạn bài hát hay, ca cổ, ca huế, ngâm thơ, … để giúp cho người tìm kiếm dễ đến với bài hát Bát Nhã tuyệt vời này của Đức Phật.

Link Gốc:

Nhiều thông tin hơn về phương pháp trị bệnh của Đại Đức Thích Tuệ Hải được chúng tôi tổng hợp tại

Nguồn: https://quydinh.com

Xem thêm bài viết khác: https://quydinh.com/bat-dong-san

9 COMMENTS

 1. Bài kinh này được các ca sỹ và các tu sỹ thể hiện hay quá,xin cảm ơn tất cả ạ!A Di Đà Phật!

 2. Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa

  Cung kính đảnh lễ Bậc Toàn Trí [Toàn Giác].

  Đấng tôn quý giác hữu tình Quán Tự

  Tại, ngay khi thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật Đa,
  thông thấu toàn bộ năm uẩn và tỏ
  tường tự thể của năm uẩn là Không.

  Này Xá Lợi Phất, ngay hiện tiền
  này, Sắc chính là Không, Không chính là Sắc,
  Sắc chẳng khác Không, Không chẳng

  khác Sắc, cái gì là Sắc, cái đó chính là Không; cái gì là Không, cái đó chính

  là Sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

  Này Xá Lợi Phất, ngay hiện tiền
  này, tất cả các pháp đều hiển lộ từ Không Tướng (và đều phi tướng),
  không sanh, không diệt, không nhơ, không nhiễm, viên mãn tròn đầy.

  Cho nên, Xá Lợi Phất, trong Không
  Tướng ấy, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
  không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân,ý;
  không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, [, không có pháp giới],
  cho đến không có ý thức giới ; không có tri thức, không có vô minh,
  không có đoạn tận tri thức, cũng không có đoạn tận vô minh,
  cho đến không có già chết và cũng không có đoạn tận già chết;
  không có khổ, tập, diệt, đạo;
  không có trí và
  không có chứng đắc.

  Cho nên, bậc giác hữu tình Y Như

  Bát Nhã Ba La Mật Đa, Hiển Hiện An Nhiên, tâm không ngăn ngại. Do tâm không

  ngăn ngại nên không sợ hãi, thấu thoát mê lầm ảo tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.

  Hết thảy chư Phật trong ba thời,

  thường Hiển Hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa,
  đạt được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng
  Chánh Giác.

  Vì vậy, nên biết: Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ lớn, là trí tuệ của đại giác, là trí tuệ vô thượng,
  là trí tuệ
  vô song, vượt thoát hết thảy mê lầm khổ não, chân thật không hư dối

  Cho nên thuyết Bát Nhã Ba La Mật

  Đa chính là Hiển Hiện cảnh giới chân thật: Vượt rồi, vượt rồi, vượt thoát rồi,

  hoàn toàn vượt thoát rồi, giác ngộ viên mãn, ta bà ha.

  Tinh túy Bát Nhã Ba La Mật Đa kết thúc ở đây.

 3. Bài này con nghe đi nghe lại mà thấyvquá siêu siêu đẳng sư phụ ạ. Khó mà diễn tả bằng lời được

 4. Bài hát hay quá , hay quá. Con xin tri ân Thầy và nhạc sĩ cùng các ca sĩ Bài hát hay quá
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here