05-Làm việc với return, continue và break trong Kotlin

3
66Video này chia sẻ với các bạn cách sử dụng return, continue và break trong ngôn ngữ lập trình Kotlin:
– Return: nhảy về hàm gần nhất nếu hàm nọ nằm trong hàm kia.
– Gắn nhãn, hay label cho các vị trí trong code để có thể break về các vị trí này.
– Hàm nặc danh – anynomous function, khi return sẽ ko return về hàm cha.
SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS:

Twitter:
Facebook:

Nguồn:https://quydinh.com/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here